σπεῦσαι

σπεῦσαι
σπεύδω
set going
aor imperat mid 2nd sg
σπεύδω
set going
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”